Intrebari frecvente

Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, funcționarul public sau persoana autorizată să desfășoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, membrul unei societăți cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcţionarea cooperatiei, precum și altă persoană care realizează venituri din activități profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii facultative și care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii facultative și are un drept viitor la o pensie facultativă.

Poți beneficia de banii acumulați dacă: ai împlinit vârsta de 60 de ani; ai plătit cel puțin 90 de contribuții lunare; valoarea contului individual depășește un anumit nivel ce va fi stabilit prin lege. Poți alege modul în care vei primi plata, respectiv – plată unică sau eșalonată.
Dacă dorești să contribui și după vârsta de 60 de ani, poți plăti în continuare și să beneficiezi de pensie mai târziu.
Dacă ai împlinit 60 de ani și ai nevoie de acești bani, dar celelalte două condiții nu sunt îndeplinite (nu ai plătit minim 90 de contribuții lunare și/ sau valoarea contului este prea mică), vei primi suma din cont ca plată unică sau plăți eșalonate, la cerere.

În cazul decesului participantului, survenit în perioada de economisire la un fond de pensii facultative, valoarea acumulată în contul său, revine moștenitorilor. Aceștia vor trebui să solicite sumele acumulate în cont în termenul legal.

Activul personal este suma acumulată în contul tău individual, egală cu numărul de unități de fond pe care le deții la acel fond, înmulțite cu valoarea la zi a unei unitați de fond.

Dacă ești angajat, contribuția ta individuală la fondurile de pensii facultative este deductibilă la calculul impozitului pe veniturile din salarii, în limita echivalentului în lei a sumei de 400 euro/an.
De deducerea de 400 euro/an poate beneficia și angajatorul tău dacă decide să contribuie la rândul său pentru tine! Suma cu care a contribuit pentru tine este considerată cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil, respectiv este scutită de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Contribuțiile, astfel adunate, înseamnă practic un avantaj fiscal tradus printr-o deductibilitate totală de 800 euro anual, pentru fiecare angajat.

Your personal broker

Vrei mai multe informații despre pensia privată facultativă – Pilonul 3, suntem aici pentru tine !

Intră în contact cu noi